Tillsammans skapar vi förutsättningar för att utvecklas

och lyckas i genomförandet.

Visionskontoret vill vara medskapare och bidra till att fler visioner och mål lyckas i genomförandet. Verktygslådan består av forskningsbaserade metoder och insikter i kombination med erfarenheter som företagsledare och verksamhetsutvecklare. Den gemensamma nämnaren är att möjliggöra ett lyckat genomförande där metod, process, lärande och engagemang bidrar till visionen och en bättre morgondag.


Karolina Pehrsson.


Varumärkesstrateg och organisationskonsult. Medägare och styrelseordförande. Brinner för kraften i why, hållbar utveckling och att springa i skog och på berg.

 

Jag drivs av att axla rollen som förändringsagent i riktning mot en hållbar framtid. Baserat på den plattform jag står på vill jag bidra till utveckling och skapa förutsättningar för förändring.  

 

Jag har länge, på olika sätt, verkat skärningspunkten mellan organisation, varumärke och hållbarhet. 

Ofta i roller som strateg och projektledare. Allt med människan i centrum och med sikte på beteende, engagemang och attraktionskraft.  Ledord är ”varför, för vem, vart, hur och vad världen behöver”? Målet är att vi genom nyfikenhet och kreativitet, tillsammans utforskar och skapar förutsättningar för nå framgång i genomförandet. Både i det stora och lilla perspektivet.

Alexandra Strömberg.


Utvecklingsledare och förändringsagent. Medägare och VD. Älskar ultralöpning, odling och mitt rosa hus på höjden.

 

Jag brinner för utveckling och rörelse framåt. Efter många år som ledare har mina erfarenheter och lärdomar bidragit till ett stort intresse för förändringsledning och transformation. Vad vill vi uppnå? Hur kommer vi dit? Och framför allt - hur säkerställer vi ett lyckat genomförande i verkligheten där kunder, medarbetare, ledare och ägare går åt samma håll? Läs mer om mina erfarenheter här.


Det är frågor jag gärna utforskar tillsammans med er.  Det kan vara som projektledare, rådgivare och medskapare. I det stora eller lilla. Att lyckas med ett projekt sprider ringar på vattnet. Alla steg räknas.