Vi är en konsultbyrå som vill leda, medskapa och bidra till meningsfull utveckling.

När en verksamhet ska ta sig från en plats till en annan finns det flera olika delar som är viktiga för att lyckas i genomförandet. Målet är att våra kunder ska kunna leva och äga sin förändring med ett lyckat resultat.


Vi har erfarenheter av att utforma, leda, stötta och genomföra olika utvecklingsprocesser. Det kan vara allt från specifika rådgivningstillfällen och workshops, till större strategiarbeten och projekt. 

Våra kompetenser och erfarenheter

Hållbar utveckling

Vi utforskar och integrerar hållbarhet i verksamheter.

Engagemang och upplevelse

Vi kartlägger och utvecklar medarbetarengagemang och kundupplevelser.

Strategi och varumärke

Vi utformar strategier, visioner och varumärkesarbeten.

Föreläsningar och workshops

Vi utformar och leder interaktiva workshops både fysiskt och digitalt.

Möten och konferenser

Vi planerar och paketerar utvecklingsdagar, möten

och konferenser. 

Kommunikation och storytelling

Vi skapar kommunikationsplaner och paketerar det som ska kommuniceras externt och internt.

Vi brinner för platser, människor och organisationer i förändring.


Vad kan vi göra idag för att bidra till en bättre morgondag?

Hållbar utveckling


Vi hjälper er att utforska och integrera hållbarhet med ert varumärke. Hur kan er strategi bli en hållbar strategi? Hur får vi med oss andra på hållbarhetsresan? Det kan också handla om en specifik del av ert hållbarhetsarbete som ska planeras och realiseras. Gräv där du står. Varje steg räknas.


Exempel på uppdrag:


 • Projektledning och rådgivning av en hållbar strategi

 • Kommunikation och förankring av en hållbar strategi

 • Workshops inom hållbarhet och varumärke  

 • Föreläsningar om hållbarhet


Engagemang och upplevelse


Vi hjälper er att utforska kundresor och kundbehov. Hur väl stämmer era behov överens med nuvarande lösningar, beteenden och processer? Utifrån dessa insikter i kombination med era företagsambitioner (varumärke, strategi, vision) utvecklar vi sedan servicekoncept, digitala lösningar, verktyg och processer mot att bli en kundcentrerad verksamhet. Det önskade resultatet är ofta färre kundkontakter, fler nöjda kunder och trygga servicemedarbetare.

 

För att lyckas i genomförandet av en strategi eller plan är medarbetarengagemang en stor framgångsfaktor. Vi stöttar er HR-avdelning, företagsledning eller projektgrupp med medarbetarinsikter, analys och förankringsarbete. Utifrån dessa insikter i kombination med era företagsambitioner (varumärke, strategi, vision) stöttar vi er i arbetet med att skapa en medarbetarplan.


Exempel på uppdrag:


 • Servicekoncept
 • Kartläggning och analys av medarbetarinsikter
 • Kartläggning och analys av kundresor
 • Från insikt till operativ verklighet -  plan för att lyckas i genomförandet


Strategi och varumärke


Strategi, verksamhetsplan, affärsplan eller måldokument. När en verksamhet ska ta sig från en plats till en annan finns det flera olika delar som är viktiga för att lyckas i genomförandet. Målet är att våra kunder ska kunna leva och äga sin förändring med ett lyckat resultat.


Vad vill vi göra och hur ska vi lyckas med det? Vad vill vi uppnå? Varför och för vem? Vad ska göras och när? En välarbetad och konkret plan, där förankring, kommunikation och uppföljning finns med under hela processen, är ett viktigt verktyg för att lyckas i genomförandet. Vi hjälper er med delar eller hela processen. 


Företagets vision, önskade kundupplevelse och nyckelbeteenden blir grunden strategin kan stå på. Vilka är vi? Varför och för vem finns vi till? Med vilka beteenden ska vi agera? Genom en varumärkesprocess hjälper vi er att sätta ord på och utforma er riktning.Exempel på uppdrag:


 • Strategiarbete och verksamhetsplaner
 • Riktlinjer och handlingsplaner
 • Framtagande av varumärkesstrategi
 • Förankring och kommunikationsplan av strategi

Kommunikation och storytelling


För att lyckas med projekt, strategier och utvecklingsplaner är kommunikation en viktig del av arbetet. Vad ska vi kommunicera och varför? För vem och av vem? I vilka kanaler? Vem och när? Att skapa plats för en genomtänkt plan när det kommer till kommunikation skapar trygghet och tydlighet för avsändare och mottagare. 


Vi stöttar med kommunikationsplaner av det som ska kommuniceras externt och internt. Berättelsen och kommunikationen kring allt vi gör spelar stor roll. Med storytelling kan vi berätta och lyfta vad andra gör för att bygga vidare på det som är bra och inspirera till fortsatt utveckling. Det bidrar till ökad förståelse, engagemang och förankring. Exempel på uppdrag:


 • Kommunikationsplaner och paketering av aktiviteter, projekt och strategier
 • Textproduktion till nyhetsbrev, informationsmejl, hemsidor, intranät, rapporter
 • Budskap och presentationsunderlag till möten och träffar


Möten och konferenser


När vi möts och tillsammans utforskar olika teman uppstår lärande och utveckling, vilket bidrar till gemenskap, genomförandekraft och resultat. Vi hjälper er att utforma och facilitera interaktiva och värdeskapande utvecklingsdagar, konferenser och möten. Varför inte utomhus och i rörelse så att hela kroppen får bidra?


Exempel på uppdrag:


 • Temadagar
 • Strategidagar
 • Kick off
 • Konferenser

Föreläsningar och workshops


Vi utformar och faciliterar föreläsningar och workshops både fysiskt och digitalt. Vår ambition är alltid att utifrån era behov skapa förutsättningar för lärande, gemenskap, genomförandekraft

och resultat.


Exempel på föreläsningar och workshops:


 • Att leda i förändring och lyckas i genomförandet
 • Ord och mod – att kommunicera och kraftsamla under förändring
 • Beteenden och vår sociala hjärna
 • Att bygga en kundcentrerad organisation
 • Att jobba inifrån och ut – från medarbetare till kund
 • Varumärke och hållbarhet – hur gör vi?
 • Om att förebygga nedskräpning
 • Om vision och varumärke